stroje a příslušenství Horák s.r.o.

Malá Veleň 58

405 02 Děčín

tel: 603 502 321 

 

e-mail: stroj@cbox.cz

 

LEN 25 C

Číselný znak 513112 -4169 15

Jmenovitá síla kN 250

Pracovní dráha (podle velikosti zdvihu Z) mm 0,54-6,26

Tvářecí práce při jednotlivých zdvizích/ při trvalém chodu J 400-630/200-320

Rozsah použití při stříhání plechu: největší tloušťka

- při jednotlivých zdvizích mm 3,2-5

- při trvalém chodu mm 1,6-2,5

Počet zdvihů beranu za min 76, 155

Počet využitelných zdvihů beranu za min 45, 60

Vyložení A mm 225

Průchod B mm 250

Sevření H mm 265

Zdvih beranu Z mm 8-85

Přestavitelnost beranu E mm 55

Upínací dutina beranu průměr d/k mm 40/75

Upínací plocha stolu l1 x b1 mm 560x450

Propad ve stole průměr d1/d x h1; průměr d1/o x p mm 160/180x36

Tloušťka upínací desky h2 mm 65

Otvor pro vložku v upínací desce průměr d3/průměr d2 x h3 mm 160/180x20

Otvor ve vložce průměr d4 mm 90

Naklopení stojanu 0°-30°

Výkon elektromotoru kW 2,2/3

Spotřeba nasátého vzduchu na 1 zapnutí spojky dm3 3

Rozměry lisu: S x L mm 1235x1365

výška L mm 2145

Hmotnost lisu kg 2500

Hmotnost lisu se zámořským obalem kg 2900

LEN 25 C-obr.1

                                                                          telefon : 603 502 321,   e-mail : stroj@cbox.cz