stroje a příslušenství Horák s.r.o.

Malá Veleň 58

405 02 Děčín

tel: 603 502 321 

 

e-mail: stroj@cbox.cz

 

LEN 63 C

Číselný znak 513112 -5771 15

Jmenovitá síla kN 630

Pracovní dráha (podle velikosti zdvihu Z) mm 0,67-7,78

Tvářecí práce při jednotlivých zdvizích/ při trvalém chodu J 1500-2200/750-1100

Rozsah použití při stříhání plechu: největší tloušťka

- při jednotlivých zdvizích mm 5-7

- při trvalém chodu mm 2,5-3,5

Počet zdvihů beranu za min 65, 120

Počet využitelných zdvihů beranu za min 45, 60

Vyložení A mm 315

Průchod B mm 355

Sevření H mm 335

Zdvih beranu Z mm 10-105

Přestavitelnost beranu E mm 70

Upínací dutina beranu průměr d/k mm 50/85

Upínací plocha stolu l1 x b1 mm 800x630

Propad ve stole průměr d1/d x h1; průměr d1/o x p mm 250/280x45

Tloušťka upínací desky h2 mm 85

Otvor pro vložku v upínací desce průměr d3/průměr d2 x h3 mm 200/220x20

Otvor ve vložce průměr d4 mm 110

Naklopení stojanu 0°-25°

Výkon elektromotoru kW 4/7,5

Spotřeba nasátého vzduchu na 1 zapnutí spojky dm3 5

Rozměry lisu: S x L mm 1400x1850

výška L mm 2550

Hmotnost lisu kg 5500

Hmotnost lisu se zámořským obalem kg 6160

Objem/počet obalů m3/kusů

LEN 63 C-obr.1

                                                                          telefon : 603 502 321,   e-mail : stroj@cbox.cz