stroje a příslušenství Horák s.r.o.

Malá Veleň 58

405 02 Děčín

tel: 603 502 321 

 

e-mail: stroj@cbox.cz

 

XBM 400

Technické údaje: Dictionary

íselný znak 513621 -277301

Rozte veten: nejmenší mm 120

nejvtší mm 150

Vyložení - nejvtší vzdálenost profilu kladky

od stny stojanu mm 400

Nejvtší tlouška plechu pevnosti 40 kp mm-2 mm 2

Otáky spodního pohánného vetena za min 22

Výkon elektromotoru kW 1,5

Rozmry stroje: délka mm 1200

šíka mm 540

výška mm 1330

Prmr/délka hídele pro upevnní nástroj mm 45/50

Hmotnost stroje kg 640

Hmotnost stroje se zámoským obalem kg 850

Objem obalu m3 1,18

Výrobce: Geologický prieskum, n. p., Spišská Nová Ves

1.jpg
1.jpg

                                                                          telefon : 603 502 321,   e-mail : stroj@cbox.cz