stroje a příslušenství Horák s.r.o.

Malá Veleň 58

405 02 Děčín

tel: 603 502 321 

 

e-mail: stroj@cbox.cz

 

FA 3V

upínací plocha stolu: šíka mm 250

délka mm 1250

podélný pohyb stolu strojní mm 800

píný pohyb stolu strojní mm 275

svislý pohyb stolu strojní mm 400

kužel ve vetenu ISA 44

vzdálenost spodního konce vetena

od upínací plochy stolu mm 0-450

vzdálenost osy vetena od stojanu mm 300

svislá pestavitelnost vetena mm 75

otáky vetena: poet stup 12

rozsah-2 ady ot/min 45-2000,

63-2800

posuvy: poet stup 13

podélné a píné v rozsahu mm/min 14-900

svislé v rozsahu mm/min 4-250

elektromotor na pohon vetena kW 4,2

pdorysná plocha stroje mm 1900x1760

váha stroje s píslušenstvím kg 1600

1.jpg
1.jpg

                                                                          telefon : 603 502 321,   e-mail : stroj@cbox.cz