stroje a příslušenství Horák s.r.o.

Malá Veleň 58

405 02 Děčín

tel: 603 502 321 

 

e-mail: stroj@cbox.cz

 

FGH 32

Technické údaje: Dictionary

Vnjší rozmry pracovního stolu

- šíka mm 320

- délka mm 1250

Upínací drážky - poet 4

- šíka x rozte mm 18x63

Podélný pohyb stolu mm 850

Svislý pohyb konzoly mm 420

Kužel dutiny vetena SN 22 0431 strmý 50

Otáky vetena - poet stup 12

- rozsah min-1 31,5-1400

Posuvy - poet stup 13

- rozsah podélný a píný mm min-1 14-900

- rozsah svislý mm min-l 4-250

Rozmry - délka x šíka mm 3410x2400

Výrobce: TOS Olomouc

FGH 32-obr.1

                                                                          telefon : 603 502 321,   e-mail : stroj@cbox.cz